Etapy rozwoju e-bankowości

Etapy rozwoju e-bankowości

Podobnie jak wszystkie produkty sektora bankowego, również konto internetowe, jak i cała bankowość internetowa, nie powstały od razu, ale są efektem udoskonalania kolejnych rozwiązań. Za pierwszy etap rozwoju e-bankowości uznaje się zwykle marketingowe wykorzystanie Internetu. Sieć jest wówczas przede wszystkim źródłem informacji na temat banku. Pierwsza faza rozwoju jest właściwie metodą na „oswojenie” klienta z funkcjonowaniem bankowości w sieci. Na stronie banku klient może odnaleźć ważne informacje dotyczące działalności banku, opisy produktów czy materiały promocyjne.

czytaj dalej

Początki bankowości elektronicznej

Początki bankowości elektronicznej
poznaj najnowsze rekomendacje DM dla spółek giełdowych

Dzisiejsza bankowość kojarzy się nierozłącznie z sektorem informatycznym. Dostęp do konta przez Internet czy karty zbliżeniowe szybko stały się ważnym elementem codzienności. A od czego zaczęła się ta elektroniczna rewolucja w światowej bankowości?

Pierwszym krokiem była tzw. bankowość samoobsługowa wprowadzona w Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie takie pojawiło się na wyspach w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przez samoobsługę rozumiano np. uruchomienie bankomatu. Wynalazek ten znano już wcześniej, jednak zapotrzebowanie społeczne na bankomaty pojawiło się dopiero w omawianym okresie. Początkowo bankomaty potrafiły jedynie wydawać pieniądze, możliwość drukowania potwierdzeń lub sprawdzania stanu konta wprowadzono w kolejnych latach.

wyskie zyski w funduszu pzu papierów dłużnych polonez zapewnia inwestycja w papiey dłużne wirtualne pieniądze fed i inwesowanie na giełdzie fed

Następnym ważnym etapem było umożliwienie klientom płatności za pomocą karty w różnych punktach handlowych, a więc popularne dziś płatności za pomocą karty.

czytaj dalej