Etapy rozwoju e-bankowości

Etapy rozwoju e-bankowości

Podobnie jak wszystkie produkty sektora bankowego, również konto internetowe, jak i cała bankowość internetowa, nie powstały od razu, ale są efektem udoskonalania kolejnych rozwiązań. Za pierwszy etap rozwoju e-bankowości uznaje się zwykle marketingowe wykorzystanie Internetu. Sieć jest wówczas przede wszystkim źródłem informacji na temat banku. Pierwsza faza rozwoju jest właściwie metodą na „oswojenie” klienta z funkcjonowaniem bankowości w sieci. Na stronie banku klient może odnaleźć ważne informacje dotyczące działalności banku, opisy produktów czy materiały promocyjne.

www.zatokabraniewo.pl czytaj dalej

Początki bankowości elektronicznej

Początki bankowości elektronicznej

Dzisiejsza bankowość kojarzy się nierozłącznie z sektorem informatycznym. Dostęp do konta przez Internet czy karty zbliżeniowe szybko stały się ważnym elementem codzienności. A od czego zaczęła się ta elektroniczna rewolucja w światowej bankowości?

Pierwszym krokiem była tzw. bankowość samoobsługowa wprowadzona w Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie takie pojawiło się na wyspach w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przez samoobsługę rozumiano np. uruchomienie bankomatu. Wynalazek ten znano już wcześniej, jednak zapotrzebowanie społeczne na bankomaty pojawiło się dopiero w omawianym okresie. Początkowo bankomaty potrafiły jedynie wydawać pieniądze, możliwość drukowania potwierdzeń lub sprawdzania stanu konta wprowadzono w kolejnych latach.

Następnym ważnym etapem było umożliwienie klientom płatności za pomocą karty w różnych punktach handlowych, a więc popularne dziś płatności za pomocą karty.

czytaj dalej