Powstanie bankowości internetowej

Powstanie bankowości internetowej

Nie sposób wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie sektora bankowego bez transakcji dokonywanych za pośrednictwem sieci. Podobnie jak rozwój innych produktów online oraz samego internetu, również bankowość internetowa rozwija się niezwykle dynamicznie. Pierwsze przelewy za pośrednictwem sieci wykonano dopiero w 1994 roku w USA. Opcję taką udostępnił klientom kalifornijski bank Jolla Bank FSB.

czytaj dalej

Historia bankowości hipotecznej

Historia bankowości hipotecznej

Korzeni bankowości hipotecznej możemy szukać w europejskich towarzystwach kredytowych, które swoją działalność opierały na tzw. listach zastawnych. Towarzystwa kredytowe istniały już w XVIII wieku, jedno z nich miało swoją siedzibę we Wrocławiu. Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie było częścią planu odbudowy zniszczeń wojennych spowodowanych starciami króla pruskiego i sił austriackich.

czytaj dalej

Mocniejszy Narodowy Bank Polski

Mocniejszy Narodowy Bank Polski
www.extremedrive.pl

Narodowy Bank Polski nie zawsze miał tak mocną pozycję jak dziś. NBP pełni aktualnie rolę banku centralnego. Oznacza to, że decyzje NBP mają znaczący wpływ np. na oprocentowanie kredytów. Kluczowym zagadnieniem są stopy procentowe. Podnosząc lub zmniejszając stopy procentowe Narodowy Bank Polski jest w stanie stymulować rozwój gospodarczy.

czytaj dalej