Mocniejszy Narodowy Bank Polski

Mocniejszy Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski nie zawsze miał tak mocną pozycję jak dziś. NBP pełni aktualnie rolę banku centralnego. Oznacza to, że decyzje NBP mają znaczący wpływ np. na oprocentowanie kredytów. Kluczowym zagadnieniem są stopy procentowe. Podnosząc lub zmniejszając stopy procentowe Narodowy Bank Polski jest w stanie stymulować rozwój gospodarczy.

czytaj dalej

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski zaczął działać po II wojnie światowej. Był bankiem państwowym, a więc kontrolowanym przez ministerstwo skarbu. NBP działał w oparciu o statut przedwojennego Banku Polskiego, miał więc on m.in. zajmować się emisją polskiej waluty. Polityka banku jednak nie utrzymała się długo. Działania władz w sektorze gospodarczym zakładały, że NBP będzie finansował przemysł górniczy, hutniczy oraz włókienniczy. Doprowadzono również do tego, że Narodowy Bank Polski stał się monopolistą w wielu obszarach sektora finansowego, np. w kwestii udzielania kredytów.

Emitowana przez NBP waluta, czyli złoty, stawał się słabszy z uwagi na jego ograniczone zastosowanie. Nie było łatwo wymienić złotego na walutę obcą, utrudnione było także zdobycie towaru. Puste półki sklepowe i długie kolejki sprawiały, że nawet posiadacze grubszych portfeli nie mogli liczyć na zdobycie pożądanej ilości produktów. Z tych względów złoty ustępował zagranicznym walutom, zwłaszcza dolarowi, w obiegu nieoficjalnym. Mimo niesprzyjających okoliczności NBP realizował swoją misję, co było widoczne np. w obsłudze budżetu czy organizowaniu rozliczeń bezgotówkowych.

czytaj dalej