Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski zaczął działać po II wojnie światowej. Był bankiem państwowym, a więc kontrolowanym przez ministerstwo skarbu. NBP działał w oparciu o statut przedwojennego Banku Polskiego, miał więc on m.in. zajmować się emisją polskiej waluty. Polityka banku jednak nie utrzymała się długo. Działania władz w sektorze gospodarczym zakładały, że NBP będzie finansował przemysł górniczy, hutniczy oraz włókienniczy. Doprowadzono również do tego, że Narodowy Bank Polski stał się monopolistą w wielu obszarach sektora finansowego, np. w kwestii udzielania kredytów.

Emitowana przez NBP waluta, czyli złoty, stawał się słabszy z uwagi na jego ograniczone zastosowanie. Nie było łatwo wymienić złotego na walutę obcą, utrudnione było także zdobycie towaru. Puste półki sklepowe i długie kolejki sprawiały, że nawet posiadacze grubszych portfeli nie mogli liczyć na zdobycie pożądanej ilości produktów. Z tych względów złoty ustępował zagranicznym walutom, zwłaszcza dolarowi, w obiegu nieoficjalnym. Mimo niesprzyjających okoliczności NBP realizował swoją misję, co było widoczne np. w obsłudze budżetu czy organizowaniu rozliczeń bezgotówkowych.

www.dalmond.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *