Historia bankowości hipotecznej

Historia bankowości hipotecznej

Korzeni bankowości hipotecznej możemy szukać w europejskich towarzystwach kredytowych, które swoją działalność opierały na tzw. listach zastawnych. Towarzystwa kredytowe istniały już w XVIII wieku, jedno z nich miało swoją siedzibę we Wrocławiu. Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie było częścią planu odbudowy zniszczeń wojennych spowodowanych starciami króla pruskiego i sił austriackich.

czytaj dalej

Pierwsze kredyty

Pierwsze kredyty

Kredyty pieniężne to najskuteczniejsza metoda udzielania kredytów. Co za tym idzie, historia pojawienia się kredytów jest mocno związana z losami pieniądza. Ten ostatni wynalazek, pieniądz, najprawdopodobniej wymyślili Sumerowie. Warto jednak zaznaczyć, że w czasach starożytnych przyjmował on bardzo różną postać.

Rozwijająca się starożytna bankowość wyhamowała w czasach średniowiecza, by wrócić do życia społecznego na końcu „ciemnych wieków”, we Włoszech. Wraz z powstaniem pierwszych banków handlowych, nie szło jednak rozpowszechnienie kredytów. Wręcz przeciwnie. Włoskie banki rzadko sięgały pod tego typu rozwiązanie, a nawet kiedy operacja taka miała miejsce, dbano o wysoki poziom dyskrecji.

Takie zachowanie ówczesnych bankierów nie jest zaskakujące, gdy spojrzymy na rolę i poglądy Kościoła w tamtym okresie. Watykan krytycznie podchodził do wszelkiego rodzaju pożyczek, a przeciwstawienie się papieżowi mogło oznaczać poważne sankcje. Jawnie kredytów zaczęto udzielać dopiero w XVII stuleciu.

czytaj dalej