Historia bankowości hipotecznej

Korzeni bankowości hipotecznej możemy szukać w europejskich towarzystwach kredytowych, które swoją działalność opierały na tzw. listach zastawnych. Towarzystwa kredytowe istniały już w XVIII wieku, jedno z nich miało swoją siedzibę we Wrocławiu. Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie było częścią planu odbudowy zniszczeń wojennych spowodowanych starciami króla pruskiego i sił austriackich.

Mimo ambitnych celów towarzystwo nie posiadało własnego kapitału pieniężnego. Środki pozyskiwano dzięki listom zastawnym. Dokument sprzedawano zyskując w ten sposób gotówkę dla kredytobiorców. Już na początku istnienia towarzystw listy zastawne cieszyły się dużą popularnością. Społeczeństwo uważało listy za dobrą lokatę, znalezienie nabywców nie było więc trudne.

Natomiast kredyty długoterminowe, przypominające znane nam dziś rozwiązania pojawiły w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Oferowało je Towarzystwo Kredytowe Ziemskie funkcjonujące w Warszawie. Co ciekawe, warszawskie towarzystwo szybko znalazło naśladowców w innych krajach – zarówno w Europie Środkowej, Wschodniej, jak i krajach Skandynawskich.

Wspomniane do tej pory towarzystwa miały jednak charakter ziemski, co oznacza, że ich głównym obszarem działania było rolnictwo. Sukces towarzystw ziemskich sprawił jednak, że na rynku pojawiły się towarzystwa mające charakter miejski. Nowy typ towarzystw skupiał się na finansowaniu nieruchomości powstających w miastach. Pomysł na takie finansowanie miał również związek z szybkim rozwojem przemysłu w krajach zachodniej Europy. Kolejnym etapem rozwoju było założenie Crédit Foncier de France oraz pruskiej spółki akcyjnej, która funkcjonowała jako centralny bank hipoteczny w Niemczech.

W okresie międzywojennym w Polsce powstała kolejna organizacja zajmują się listami zastawnymi. Było to Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego. Podobne towarzystwa istniały również w innych dużych polskich ośrodkach miejskich. Polska bankowość hipoteczna rozwijała się dobrze aż do wybuchu II wojny światowej. Kilkudziesięcioletnie spowolnienie minęło na końcu lat 90-tych XX wieku. Od tamtej pory możemy mówić o kolejnym etapie szybkiego rozwoju bankowości hipotecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *